27 en 28 maart 2015

Vrijdagavond een mooie zonsondergang in Noorbeek

Zaterdag 28 maart.
De dag begint mooi. Na het ontbijt zijn we naar Eijsden gereden waar we door de kasteeltuinen van Kasteel Eijsden gewandeld hebben.

Het kasteel aan de rand van Eijsden in het uiterste zuiden van Limburg dateert uit 1636 en is sindsdien nauwelijks gewijzigd.

geschiedenis:

De geschiedenis van Kasteel Eijsden gaat terug tot in het begin van de 13e
eeuw. In 1213 werd de toen nog geheten ‘Hoeve Eijsden’ door de bisschop
van Luik aan de zoon van hertog Hendrik III van Limburg overgedragen.
Na ruim een eeuw wordt de ‘Hof tot Esde’ door de hertog van Brabant
geschonken aan Diederik van Monjoy. Na een verdere veranderingen van
eigenaar komt de hoeve via de hertogen van Brabant en Arnold Huyn van
Amstenraedt, heer van Geleen, uiteindelijk in het bezit van de familie
Lamargelle.

In 1636 liet Arnold de Lamargelle, heer van Eijsden, het nieuwe kasteel
bouwen. In het rampjaar 1672 werd het kasteel in gebruik genomen als
hoofdkwartier van Willem III. In 1875 werd het kasteel eigendom van de
burgemeester van Eijsden die op het binnenplein een terras liet
aanleggen en de huidige hoofdingang liet bouwen. Het Kasteel Eijsden is
ook nu nog privé-bezit.

info archipedia

Hierna gewandeld door de Eijsder Beenden, een naruurgebied van 61 ha.
Helaas was het een druilige middag met regen. (nat)

2e helft van de middag een korte wandeling door Valkenburg gemaakt.