zondag 1 mei

We zijn naar Ecomare geweest om daar het voederen van de zeehonden te zien. Hierna door het duingebied gewandeld bij Ecomare.

Om 14.00 uur hebben we met een boswachter van natuurmonumenten een excursie door het Mok gemaakt. Daar hebben we aalschlolvers colonie, lepelaars colonie en een meeuwen colonie gezien.

De Mok of Mokbaai is een inham in het zuiden van het Nederlandse waddeneiland Texel, tussen de De Hors en ’t Horntje. Het is het restant van een vroegere waterweg, het Spanjaardsgat, die in de 18e eeuw verzand is.
De baai bestaat nu voor een groot deel uit kwelders en valt bij eb bijna volledig droog. Het is dan een belangrijk foerageergebied voor watervogels. Rond de baai liggen verschillende vogelreservaten, zoals de Geul, de Petten en ’t Stoar, die deel uitmaken van het natuurgebied Nationaal Park Duinen van Texel.
Aan de Mokbaai ligt het militair oefenterrein de Joost Dourleinkazerne.
Rond de de Mok liggen twee wegen, de Mokweg en Molwerk, bij het dorp ’t Horntje. Op de Stuifdijk is een kleine uitkijkpost

De avondmaaltijd was een bord met over heerlijke Texelse asperges met krieltjes en biefstuk.

Meer volgt later……..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *