donderdag 5 mei

Vandaag door de “Bollenkamer” gewandeld waar we paarden en hooglanders hebben gespot.

De tweede helft van de middag op melkschapenbedrijf hoeve “vrij en blij” in Den Hoorn geweest waar ze ruim 300 melkschapen hebben. De schapen worden daar gemolken voor de Texelse schapenkaas.

woensdag 4 mei

Vandaag met de Jan Plezier mee in een 3 uur durende huifkartocht door het Nationaal Park “Duinen van Texel” en gaat door de Nederlanden, de Muy, de Slufter en over het strand. Heidevelden, natte duinvalleien, droge duinen, bossen en uitgestrekte strandvlakten wisselen elkaar af. De huifkar wordt getrokken door Belgische trekpaarden. Tijdens de rit schenkt koetsier Pieter koffie, thee, warme chocomelk en limonade en trakteert hij u op Texelse koek van Bakker Timmer.

dinsdag 3 mei

Vanmorgen om 5.00 uur opgestaan om met de excursie ‘ontwakend duin’ mee te gaan, dit is een wandeling door De Muy. Je komt door gebieden waar je normaal niet mag komen. Om 8.30 uur was de excursie beëindigd en zijn naar we naar het ‘huisjes park’ gereden.

Natuurgebied De Muy vormt een samenspel van afwisselend duin-, heide- en grasgebied en duinmeer De Muyplas. De indrukwekkende duinen in het gebied herbergen een dennenbos en heel veel steile duinheuvels.

’s Middags zijn we naar Oudeschild gereden waar we bij de schuur van Hans Witte oa een demonstratie van schapendrijven gezien hebben. Er waren 20 soorten schapen.

maandag 2 mei

Vandaag een rustig dagje.
Veel wind op Texel, we waaide zowat uit onze laatste verschoning.
Bij Labora een heerlijk ijsje met slagroom gegeten.
Hier ook in de stal gekeken waar 2 melkrobots staan. De koeien mogen zelf bepalen op welk tijdstip ze gemolken gaan worden. Dit gaat vol automatisch.

Morgen vroeg op want we gaan om 6.00 uur een excursie doen in de Muy.
Dit wordt om 5.00 uur opstaan. Hopelijk zien we een mooie zonsopgang en de diverse vogel kolonies.

zondag 1 mei

We zijn naar Ecomare geweest om daar het voederen van de zeehonden te zien. Hierna door het duingebied gewandeld bij Ecomare.

Om 14.00 uur hebben we met een boswachter van natuurmonumenten een excursie door het Mok gemaakt. Daar hebben we aalschlolvers colonie, lepelaars colonie en een meeuwen colonie gezien.

De Mok of Mokbaai is een inham in het zuiden van het Nederlandse waddeneiland Texel, tussen de De Hors en ’t Horntje. Het is het restant van een vroegere waterweg, het Spanjaardsgat, die in de 18e eeuw verzand is.
De baai bestaat nu voor een groot deel uit kwelders en valt bij eb bijna volledig droog. Het is dan een belangrijk foerageergebied voor watervogels. Rond de baai liggen verschillende vogelreservaten, zoals de Geul, de Petten en ’t Stoar, die deel uitmaken van het natuurgebied Nationaal Park Duinen van Texel.
Aan de Mokbaai ligt het militair oefenterrein de Joost Dourleinkazerne.
Rond de de Mok liggen twee wegen, de Mokweg en Molwerk, bij het dorp ’t Horntje. Op de Stuifdijk is een kleine uitkijkpost

De avondmaaltijd was een bord met over heerlijke Texelse asperges met krieltjes en biefstuk.

Meer volgt later……..

zaterdag 30 april

Koninginnendag op Texel Den Burg
Vanmorgen naar Den Burg geweest om daar de koninginnendag mee te maken.


Begin van de avond hebben we aan de Pontweg de Meierblis bijgewoond.

Een Meierblis is een vreugdevuur dat op 30 april wordt aangestoken op Texel. Overigens heeft dit vuur geen enkel verband met Koninginnendag dat toevallig op dezelfde datum wordt gevierd, de meierblissen zijn namelijk onderdeel van een veel oudere traditie. Meierblissen zijn grote vuren van afval- en snoeihout, deze vuren worden aan het begin van de avond aangestoken. Sommigen poffen in dit vuur hun aardappels. Ook raakt het gebruik meer in zwang om de gezichten zwart te maken met het as. Volgens folkloristische deskundigen is de meierblis een restant van een Germaans gebruik om met vuren de geesten van de winter te verdrijven. In 2003 waren er ongeveer 110 meierblissen op Texel.

’s Middags met de TX10 op garnalen gevist en dan naar de zeehonden.

Vrijdag 29 april

Vanmorgen om 9.00 uur vertrokken uit Rotterdam waar we om 11.30 uur in Den Helder de boot naar Texel hebben genomen. Bij strandpaviljoen 12 eerst een bakje koffie en hierna een uitsmijter ham kaas. Hierna naar ons huisje waar we heerlijk op het terras in de zon hebben gezeten.

De uitsmuiter ham kaas.